Лисичанський педагогічний коледж
 

Новини

27.04.2015

Закриття Днів науки-2015

27 квітня відбулося закриття Днів науки-2015 у ВП «Лисичанський педагогічний коледж Луганського національного університету імені Тараса Шевченка».

На науково-педагогічну панораму до навчального закладу завітали гості: Поскрякова Тетяна Миколаївна, керівник відділу професійної освіти Департаменту освіти і науки Луганської облдержадміністрації; Сапіжак Михайло Степанович, директор Брянківського  коледжу ЛНУ імені Тараса Шевченка»; Лукашова Людмила Володимирівна, вчитель ЗОШ № 3 м. Кремінна, керівник екологічного клубу «Екосвіт».

 
     
 
     
 
     
     

Сергієнко Л. В., завідувач навчально-методичного кабінету, зазначила, що сьогодення як вимір інформаційного суспільства змінює освітні пріоритети і вимагає надання широкого і швидкого доступу до освітніх ресурсів різної тематики та фахового спрямування. Виходячи з цього,  педагогічний колектив навчального закладу спрямовує свою діяльність на реалізацію проблеми створення інформаційного середовища навчального закладу та заходів ІІ етапу Програми освітньої діяльності щодо пошуку шляхів ефективного входження до світової медіа-освіти в умовах удосконалення інформаційного освітнього середовища, формування якого з метою набуття навичок самостійної пошуково-творчої, науково-дослідної діяльності, використовуючи в якості інструментарію хмарні технології обчислень та формування мотиваційних потреб використання цього середовища усіма учасниками освітнього процесу – головна умова реалізації завдання якісної підготовки висококваліфікованого фахівця, який формує імідж конкурентоспроможного вищого навчального закладу.

     

Важливим напрямом діяльності Лисичанського педагогічного коледжу завжди постає вивчення інноватики освітніх працівників різних галузей; тісна співпраця з освітянами міста та області. Тому в різних заходах Днів науки-2015 взяли участь 75 учителів загальноосвітніх шкіл та вихователів ДНЗ м. Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Кремінна, Рубіжне, Богуслав.

Усього в межах Днів науки-2015 про результати наукового року звітували 33 викладачі (74% всього педагогічного колективу) та 100 студентів (30 % від усього складу).

Цього навчального року педагогічний колектив узяв участь у конференціях, наукових заходах, семінарах, форумах різних рівнів. Мають публікації  32 викладачі, а у професійному тандемі «викладач-студент» опубліковано 38 робіт у фахових та періодичних наукових виданнях.

Навчаючись  у  педагогічному коледжі, студенти роблять перші кроки у світ науки. Залучення студентів до наукової роботи передбачає перш за все навчання елементам дослідницької діяльності, організації та методики наукової творчості через виконання дослідних завдань  при вивченні навчального предмету.

Серед заходів до Днів науки – традиційний конкурс-захист студентських наукових робіт. Цього навчального року було представлено 78 наукових студентських робіт, з них 59 – творчі завдання дослідного характеру в межах вивчення навчального предмету студентами 1-2 курсів та 19 – індивідуальні науково-дослідні та творчо-пошукові роботи студентів 3-4 курсів.

 
     
 
     
 
     
 

Сертифікати переможців творчих завдань дослідного характеру в межах вивчення навчальної дисципліни мають: Сидоренко Є., Гурульов Д., Почтаренко Л., Пахомов Д., Нижник Л., Сафронов О., Шулік Денис, Руденко Олександр, Шустрова Є., Кавєріна К., Мірошниченко І., Кравченко Єлизавета, Гуленкова Д.

Грамоти переможця отримали: Шулік Дар'я, науковий керівник Мінєнко Г.М.; Жесткова Дар'я, науковий керівник Буряк О.О.; Баюк Д., науковий керівник Тарарива Л.Ю., Моткова Д., науковий керівник Голота В.Є., Дімід А., науковий керівник Шуліка Л.В. та Огієнко Олександр, науковий керівник Артюшенко В.Л.

Відзначено сертифікатими кращі індивідуальні науково-дослідні  роботи – Антропова Т., Купіна А., Загоруйко В.. Стешенко Ольга, Онищенко А.; дипломами: І місце – Купіна А., науковий керівник Аль-Хамадані Н.Д., ІІ місце – Кириллов І., науковий керівник Осіпов І. В., ІІІ місце – Харченко О., науковий керівник Вдович О.М. та Мігунова О., науковий керівник Аль-Хамадані Н.Д., Вдович О. М.  Диплом переможця отримала пошуково-творча група: Позираєва Д, Дурнєва В., Торяник Г.,  науковий керівник Ігнатуша А.Л. Володарями 5-ти грантів на наукові дослідження стали: Купіна А., Димид А., Огієнко О., Кириллов І., Мігунова О.

Підсумки науково-дослідницької, пошуково-творчої діяльності на базі коледжних освітніх лабораторій як платформи для інновацій підбила  завідувач навчально-методичної лабораторії коледжу Шуліка Л. В.

Важливою умовою реалізації засад медіа-освіти у педагогічному коледжі є створення, удосконалення і постійне наповнення його інформаційного простору у мережі Інтернет як запоруки функціонування в умовах інформаційного суспільства. Вирішувати завдання інформаційного середовища нам дозволяє сайт коледжу, на якому  розміщено зокрема посилання на інформаційний контент кожного викладача,  кожної освітньої лабораторії, музею, медіа-центру тощо.

Головною складовою інформаційно-освітнього середовища сучасного вишу є єдиний електронний банк навчально-методичних комплексів, у якому представлено розроблені викладачами інтерактивні комплекси навчально-методичного забезпечення за всіма дисциплінами та спеціальностями на електронних носіях.

Мультимедійні засоби навчання займають особливо важливе місце у розвитку інформаційного суспільства, тому викладачами також створено електронні підручники, контролюючі програми, методичні матеріали на електронних носіях. У виставковій залі лабораторії історії педагогіки та освіти представлено панораму усіх творчих напрацювань колективу за науковий рік.

Вагомим кроком у реалізації засад медіа-освіти у педагогічному коледжі стало реформування бібліотеки коледжу в сучасний освітній медіа-центр. З цією метою розроблено Концепцію, яка розрахована на період до 2020 року й визначає стратегічні напрямки реформування бібліотеки, роль медіа-центру в загальному контексті розвитку бібліотечно-інформаційного простору. Медіа-центр як сучасний інформаційний макроресурс забезпечить викладачам, студентам та освітянам можливість користуватись навчальною, науковою літературою; електронними посібниками і збірниками різного  формату і спрямування у будь-який час і за будь-яких умов.

Яскравим прикладом застосування мультимедійних ресурсів у навчальній, науковій діяльності коледжу є експеримент з включення програми "Intel. Навчання для майбутнього" (версія 10.1) в систему підготовки викладачів та студентів, започаткований 2006 року за розпорядженням Міністерства освіти та науки України. Панорамний огляд Intel-проектів, створених викладачами й студентами коледжу, зробила тренер програми Степаненко А. І.

Невід'ємною складовою формування професійної компетентності майбутніх фахівців є курсове проектування. Цього навчального року до участі у конкурсі-захисті було подано 13 кращих робіт виконаних студентами різних спеціальностей,  переможцями стали:

  • Щербакова А., курсова робота з педагогіки – «Хмарні технології в освіті» (керівник Ігнатуша А. Л.);
  • Нечитайлова О., курсова робота з психології – «Вплив мультфільмів на розвиток молодших школярів» (керівник Ігнатуша А. Л.);
  • Ємельянова М., курсова робота з методики фізичного виховання –  «Нетрадиційні форми оздоровлення дітей дошкільного віку» (керівник Сидоренко Н. М.).

 

Вагоме місце у фаховій підготовці майбутніх спеціалістів у нашому навчальному закладі займає соціально-гуманітарна робота. Цього року патріотичний та духовно-моральний напрями виховання студентської молоді успішно реалізуються нашими викладачами в межах програми національно-патріотичного виховання «Скарби твої безцінні, Україно!». Панораму яскравих проектів представила присутнім Матліна О. В., заступник директора з соціально-гуманітарної роботи.

 

 

Звітуючи про реалізацію засад медіа-освіти, ми визначаємо  перспективи роботи задля  підвищення ефективності діяльності, як-от: підготовка ви­сококваліфікованих фахівців-науковців; забезпечення наступності творчої та наукової роботи з обдарованими учнями, залучення вчителів шкіл та вихователів ДНЗ до науково-дослідницької діяльності на базі коледжних освітніх лабораторій. Вивчення можливостей  застосування хмарних технологій Microsoft; діяльність медіа-центру як сучасного інформаційного макроресурсу має бути спрямована на забезпечення ефективного розвитку освітньої та наукової діяльності на основі повного задоволення інформаційних потреб викладачів і студентів на базі новітніх інформаційних технологій.

 

З теплими словами-вітаннями до аудиторії звернулася Поскрякова Т. М., керівник відділу професійної освіти і науки Департаменту освіти і науки Луганської облдержадміністрації.

 

 

На завершення заходу директор коледжу, Мінєнко Г. М., виразила впевненість, що педагогічний колектив і студентство навчального закладу продовжить творчу, інноваційну діяльність з реалізації перспективної Програми освітньої діяльності щодо пошуку шляхів ефективного входження в світовий медіа-простір і наступного року. Творчих звершень усім!

     
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 

 

Корисні посилання
Різне

© ВП «Лисичанський педагогічний коледж Луганського національного університету імені Тараса Шевченка», 2012-2016