Лисичанський педагогічний коледж
 

Новини

13.03.2015

«Перші кроки самостійної педагогічної діяльності»

Неабияку можливість для творчості, для здобуття професійного досвіду надає переддипломна педагогічна практика. Практика, про яку так мріють студенти-випускники, адже саме вона стає творчою майстернею для молоді, коли ти сам-на-сам із дітьми, коли ти сам і режисер, і сценарист, і актор, і критик.

Переддипломна педагогічна практика для студентів всіх спеціальностей ОКР «молодший спеціаліст» та «бакалавр» розпочалась 26.01.2015 р. Всі студенти вчасно з’явились до баз практики та отримали педагогічне навантаження. Практиканти виконували свої обов’язки на робочому місці вчителя, вихователя, педагога-організатора та керівника гуртка технічної творчості або декоративно-прикладного мистецтва. В процесі проходження практики студенти мали можливість безпосередньо спостерігати за роботою вчителів, адже їх досвід роботи має важливе значення для формування особистості майбутнього педагога.

105 студентів-випускників проходять переддипломну педагогічну практику в загальноосвітніх школах №№ 4, 13, 27, 30, 12, 14, 18, 8, ДНЗ «Шпачок», «Світлячок» м. Лисичанська, в закладах освіти міст Кремінна, Сватове, Рубіжне, Северодонецьк, закладах освіти Кремінського, Артемівського, Новоайдарського, Троїцького районів тощо. 31 студент виконують завдання педагогічної практики на майбутньому робочому місці. Керують практикою досвідчені вчителі та вихователі м. Лисичанська, серед них Банник М.О. (ЗОШ №4), Скурідіна С.В. (ЗОШ № 13), Гусєва Р.А. (ЗОШ № 12), Літовка Є.Ю. (ЗОШ № 4), Ладик Л.Л. (ЗОШ № 12), Савчук І.І. (ЗОШ № 27)

. Аналіз відвіданих уроків та занять показав, що студенти в цілому демонструють достатній рівень теоретичної, практичної і методичної готовності до організації й проведення урочної та позаурочної навчально-виховної роботи в дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах відповідно до нових тенденцій реформування освіти. Студенти спеціальності «Технологічна освіта» Хмелик С., Тарасенко А., Пустиннікова М., Кільмешкін Д. продемонстрували високий рівень сформованості трудових прийомів та володіння теоретичними знаннями при поясненні нового матеріалу та проведенні вступних інструктажів, вміння методично правильно організовувати проектно-технологічну діяльність учнів, використовуючи активні методи навчання.

Студенти спеціальності «Початкова освіта» Котрікова Р., Нечитайлова О., Полякова О., Щербакова А., Кашуба Н. використовують на своїх уроках сучасні інформаційно-комунікаційні технології, демонструють вміння творчо використовувати в педагогічній діяльності теоретичні знання і практичні навички, організовувати навчально-виховний процес у початковій школі, проявляють розвинені організаторські навички, вміють чітко, цікаво з дотриманням необхідних педагогічних вимог провести як навчальні, так і позанавчальні заняття. Студенти спеціальності «Фізичне виховання» Пелипась Д., Івашкіна О., Фалін С. показали високий рівень практичної спрямованості та професійно-педагогічної культури, різноманітність засобів та форм проведення фізкультурно-оздоровчої роботи з учнями початкової та середньої школи. Студенти спеціальності «Дошкільна освіта» Корзнікова Т., Олендарь О., Лугова В. організовували заняття, спрямовані на різнобічний розвиток дітей, формування їх життєвої компетенції, творчості і самореалізації дитини відповідно до їхніх задатків, нахилів, здібностей, індивідуальних, психічних та фізичних особливостей, культурних потреб. Студенти – випускники коледжу отримали початковий професійний досвід, прагнуть до самовдосконалення, підготовлені до самостійної активної освітньої діяльності в умовах сучасного високотехнологічного інформаційного суспільства.

 
     
 
     
 
     
 

Демченко П.Є., Сергієнко Н.В.

Корисні посилання
Різне

© ВП «Лисичанський педагогічний коледж Луганського національного університету імені Тараса Шевченка», 2012-2016