Лисичанський педагогічний коледж
 

Новини

12.02.2014

Разом з традиціями крокуємо з інноваціями

Колектив ВП «Лисичанський педагогічний коледж ЛНУ імені Тараса Шевченка», досягнув позитивних результатів в оволодінні інформаційно-комунікаційними технологіями та їх творчій адаптації до процесу формування майбутнього педагога, визначив нову науково-методичну проблему освітньої діяльності навчального закладу – «Інформаційне середовище навчального закладу: пошуки шляхів ефективного входження до світової медіа-освіти».

На реалізацію нової науково-методичної проблеми освітньої діяльності Лисичанського педагогічного коледжу на 2013-2018 роки творчою групою у складі Мінєнко Г.М., директора коледжу, заступників директора Гончаренко Н.О., Ігнатуші А.Л., Нікітіної Є.Г., Матліної О.В., було розроблено Програму освітньої діяльності ВП «Лисичанський педагогічний коледж ЛНУ імені Тараса Шевченка» щодо пошуку шляхів ефективного входження до світової медіа-освіти в умовах удосконалення інформаційного освітнього середовища педагогічного вищого навчального закладу І-ІІ рівнів акредитації на 2013 -2018 роки.

Метою програми є розробка, теоретичне обґрунтування й експериментальна перевірка шляхів входження до світової медіа-освіти, моделі і форм організації процесу формування майбутнього спеціаліста на основі інтеграції наукової і навчальної, навчально-виробничої і соціально-гуманітарної роботи.

На засіданні педагогічної ради «Програма освітньої діяльності навчального закладу щодо реалізації проблеми «Інформаційне середовище навчального закладу: пошуки шляхів ефективного входження до світової медіа-освіти» (вересень 2013 р.) відбулася наукова дискусія щодо актуальності медіа-освіти у сучасному суспільстві та обговорення плану роботи щодо реалізації першого організаційно-технічного етапу (2013-2014 н.р.) перспективної Програми, метою якої є науково-методичне освоєння проблеми, створення технічної бази.

Стан та ефективність реалізації місій Web-сайтів коледжу, бібліотеки, Лабораторії фахової компетентності педагогів дошкільної освіти було проаналізовано на засіданні педагогічної ради коледжу «Ефективність роботи web-сайтів коледжу щодо реалізації проблеми «Інформаційне середовище навчального закладу: пошуки шляхів ефективного входження до світової медіа-освіти» (грудень 2013 р.). Засідання педагогічної ради було проведено у формі круглого столу, в ході якого було теоретично обґрунтовано місію web-сайтів коледжу щодо реалізації проблеми «Інформаційне середовище навчального закладу: пошуки шляхів ефективного входження до світової медіа-освіти»; обговорено результати моніторингу ефективності роботи web-сайтів коледжу та соціологічного опитування щодо задоволення користуванням web-сайтами коледжу; проаналізовано хід реалізації програми щодо створення web-сайтів циклових комісій як складових інформаційного освітнього простору навчального закладу; презентовоно перший досвід роботи за хмарними технологіями Мінєнко Г.М., директора коледжу, викладача біології; створення викладацьких блогів Овчаренко О.П. і Степаненко А.І., викладачів математичних дисциплін; Сергієнко Н.В., викладача загальнотехнічних дисциплін, розміщення електронних матеріалів на сайті циклової комісії загальнотехнічних дисциплін.

З метою формування ІКТ-компетентності викладачів навчального закладу та студентів – майбутніх учителів – у Лабораторії «Навчання викладачів коледжу та майбутніх учителів ефективному застосуванню інформаційно-комунікаційних технологій в умовах сучасних освітніх закладів» за програмою Іntel «Навчання для майбутнього» (10.0 версія) проведено 2 тренінги для студентів : 4 курс група А спеціальності «Початкова освіта» ОКР «молодший спеціаліст» (тренери: Степаненко А.І., Овчаренко О.П., грудень 2013) і 3 курсу спеціальностей «Початкова освіта», «Технологічна освіта», «Фізичне виховання» ОКР «молодший спеціаліст», тренери: Демченко П.Є., Борисенко Л.Л., лютий 2014); 1 тренінг для викладачів (тренери: Степаненко А.І., Овчаренко О.П., січень 2014)

Започаткована робота коледжного постійно діючого семінару «Розвиток особистості в сучасному медіа просторі». Результатом 2 засідань є проведення реєстрації викладачів коледжу в системі Google як основи для розробки викладацьких блогів і початок інноваційної діяльності щодо застосування у процес підготовки майбутніх вчителів хмарних технологій та створення блогів.

Колектив коледжу щиро ділиться досвідом роботи щодо застосування інформаційно-комунікаційних технологій з освітянами Луганської області.

Спільно з Центром інноваційних технологій ЛНУ імені Тараса Шевченка проведено регіональний науково-практичний семінар для вчителів загальноосвітніх навчальних закладів щодо застосування інформаційно-комунікаційних технологій (грудень 2013 р.).

Колектив Лисичанського педагогічного коледжу у своїй повсякденній творчій натхненній праці, поєднуючи традиції та інновації, для забезпечення успішного професійного старту і самореалізації майбутніх фахівців, буде продовжувати пошуки шляхів ефективного входження до світової медіа-освіти.

Запрошуємо всіх освітян Луганської області до співпраці.

     

Гончаренко Н.О.,
заступник директора з науково-методичної роботи

Корисні посилання
Різне

© ВП «Лисичанський педагогічний коледж Луганського національного університету імені Тараса Шевченка», 2012-2016